Çiftler Arasındaki İletişim Becerilerinin Önemi

Çiftler Arasındaki İletişim Becerilerinin Önemi

İletişim, konuşmacı ve dinleyici konumundaki iki birey ya da bireyler arasında gerçekleşen düşünce, duygu, davranış ve bilgilerin başkalarına aktarılmasıdır. Bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Kişilerarası ilişkilerde önemli bir faktördür. Genel olarak ilişki problemlerinin temelinde iletişim problemleri yatmaktadır. İletişim problemleri ilişkideki sorunların sebeplerinde rol oynayan en önemli etkenlerden biridir.

Etkili iletişimin yolu dinleme, görsel, dokunsal ve işitsel algıları verimli kullanmaktan geçer. Dinleme, anlama ve empati kurabilme önemlidir. İletişim becerisi yüksek olan çiftlerin evlilik doyumları da yüksek olabilmektedir, buna bağlı olarak iletişim problemi yaşayan çiftlerin ise evlilik doyumlarını etkileyen birçok olumsuz etken görülebilmektedir. Bunu doğrulayan araştırmalar da mevcuttur. Birliktelik üzerinde en önemli etken iletişim becerisidir. Çiftlerin çift terapistine başvurma sebeplerinin başında iletişim problemleri gelmektedir. Çiftler ne kadar uyumlu gözükseler de iç dünyalarında zaman zaman birçok sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Çiftler flört ve nişanlılık dönemlerinde farklı bakış açıları geliştirebilirler. Flört dönemlerinde görülen cazibeli aşkın getirdiği, olumsuz iletişim tutumları ve birçok olumsuz tutumlar bu süreç içerisinde kişilere çok renkli gelebiliyor. Çiftler birbirlerine karşı olumsuz iletişim tutumları içeren söylemlerde bulunsalar bile pozitif yönde algılanabiliyor. Evlilikten önce kişiler karşı tarafın isteklerine önem verirken kendi istekleri ikinci plandadır. Evlilikten sonra tam tersi bir durum görülebilmektedir ve kişiler bencil tutumlar sergileyebilmektedir. Çiftler arasında tartışmalar ve yanlış anlamalar çok görülür. Bu tür davranışlar iletişimin önünü kesen engellerdir.

Sorunların temelinde olabilen iletişim hataları en sık rastlanan problemlerin başında gelmektedir. Çiftlerin birbirlerine destek olmalarında, yardımlaşmalarında, mutluluklarını paylaşmalarında sevgi etmenleri gibi birçok etkili faktörler vardır fakat bunlar ilişkinin temel yapısını oluşturmazlar. Güçlü bir ilişkiyi oluşturan etmenlerin başında sadakat, kişisel özellikler, güven, sorumluluk, uzlaşma ve en önemlisi iletişim becerileri gelmektedir. Eşlerin doğru iletişim yöntemlerini kullanarak sorunlarını çözmeleri, uzlaşmacı olmaları, birbirlerinin hatalarına, kişisel özelliklerine, beklentilerine karşı hoşgörülü olmaları gerekmektedir, bu durumda ilişki olgunlaşacak ve pozitif yönde gelişebilecektir. Çiftler yapılandırılmış seanslarla ilişkilerindeki problemler üzerinde farklı bakış açıları oluşturarak olumlu deneyimler kazanırlar. İletişimi olumsuz yönde etkileyen faktörleri eleyerek verilen mesajları uygun bir şekilde algılayabilirler.

Çiftler ilk olarak aralarındaki sorunun uyuşmazlıktan çok hatalı iletişim becerileri ve yanlış yorumlamaların sonucu olarak ortaya çıktığını fark edebilmeliler. Eşler birbirlerini yanlış anlamaları sonucu ortaya çatışmalar çıkabilmektedir, herhangi bir sorunun çözümünde öncelikle sağlıklı iletişim kurarak dinleyici ve konuşmacı becerilerini iyi bir şekilde uygulamaları ve soruna her iki tarafın da bakış açılarına karşı empati kurarak yaklaşmaları önemlidir. Eşler karşı tarafların ne söylediklerini ve ne anlamda söylediklerini çok iyi bildiklerine inanırlar ve kendi yorumlarının doğruluğunu sorgulamazlar. Tartışmalarda tek bir gerçeklik yoktur iki subjektif gerçeklik vardır. Kimse yüzde yüz yanlış değildir sorunun çözümünde az da olsa geçerliliği olabilecek yaklaşımları olabilmektedir, mutlaka sorunun çözümünde her iki tarafın da kendi bakış açılarını dile getirmelerine ve olumlu iletişimle birlikte sorunu değerlendirmelerine imkan tanıyarak uzlaşma sağlanmalıdır. Eşler ilişkilerinde tam bir sorumluluk almalıdır.

Her bir bireyin kişilerarası tutumları, yaklaşımları ve ilişki kurma tarzı farklıdır. Bunun yanında doğru iletişime götüren bazı ortak ilkeler de bulunmaktadır. Problemli bir kişilerarası ilişkiye sahip bireyin zamanla iş hayatı, arkadaş çevresi ve ailesi ile bağları zedelenir ve kişi yalnızlaşmaya başlar. Çünkü iletişim problemleri kişinin sağlıklı, güvenli, yapıcı ve sürekliliği olan ilişkiler kurmasına engel olur. Günümüzde özellikle çiftlerin sıkça yaşadığı temel sorunların başında iletişimsizlik gelmektedir. Sağlıklı iletişimde beceri, sabır, anlayış ve emek vardır. Her bir bireyin farklı kişilik özellikleri, hedefleri, evlilik üzerinde farklı hayalleri ve farklı istekleri vardır. Bu nedenlerle birlikte yaşayan çiftlerin farklı beklentilerinin olası ve farklı isteklerinden dolayı çiftler arasında çatışma kaçınılmaz bir hal almaktadır, önemli olan bu beklentilerinin doğru iletişim yöntemleriyle konuşulması ve çatışmalardan uzlaşarak çıkabilmektir. Çiftlerin birbirleri hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıklarını da seanslarda sık olarak görmekteyiz. Yeterince iletişimin kurulmaması çiftler arasında birbirlerini tanıma fırsatını da engellemektedir. Çiftler birbirlerinin ilişkiye dair beklentilerini, hayal ve hedeflerini seanslar öncülüğünde açığa çıkartarak doğru iletişim becerileri ile birlikte karşı taraflara iletirler. Çünkü çatışmaların altında hayaller yatabilmektedir.

Birlikteliklerde “ben” kavramından “biz” kavramına geçilir. Sen-ben değil “biz” bakış açısı mutluluk getirir. Flört dönemindeki anlayışlı, olumlu yaklaşımların evlilik dönemlerinde daha çok gösterilmesi evliliği pozitif yönde etkileyecektir. Çift terapisinde kişilerin doğru iletişim kurabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Uzm. Klinik Psikolog.

Suna AĞALI