Unutkanlık (Bellek-Hafıza) Polikliniği

Unutkanlık (Bellek-Hafıza) Polikliniği

Alzheimer Hastalığı ve ona benzer bunamalar (demans) ile mücadele bütün ülkelerde milli sağlık politikası haline gelmiştir. Bellek (hafıza) poliklinikleri bu mücadelede bunama ortaya çıkmadan olası kişileri erkenden tespit etme, hastalık ortaya çıktığında doğru tanıyı erkenden koyma, tanı konan kişilerin tedavisi hem kişiye hem de ailesine bu hastalık süreci ile ilgili doğru danışmanlık hizmeti vermede çok önemlidir.

Bellek (hafıza) polikliniği bir ayaktan hasta polikliniğidir ve yatış gerektirmemektedir.

Bellek polikliniği aynı zamanda Alzheimer hastalığındaki gibi unutkanlık gibi gözüken ancak tedavisi tamamen başka olan depresyondan da ayırt etmek için önemlidir.

Bellek muayenesine unutkanlığı ve unutkanlığın doğurduğu yaşamsal problemleri belirgin olan her yaştan başvurabilir. Ancak özellikle 60 yaş sonrası insanların başvurması önemlidir.

Bellek muayenesinin amacı yaşlanma sürecindeki normal unutma ile Alzheimer gibi bunama (demans) hastalıklarına gidecek olan hastalıklı unutkanlığın ayırt edilmesidir.

Başvuran her kişiden kendisi hakkında bilgi verebilecek bir yakını/akrabası ile gelmesi beklenir.

İlk olarak kişinin genel sağlığı, bellek (hafıza) probleminin nasıl başladığı, belirti ve bulguları, Alzheimer hastalığı ve benzeri bunamalarla ilişkisi, yaşlandıkça ortaya çıkan kişiliğinde aşırı değişim, bazılarına müdahale edilebilecek risk faktörleri:

  • Sigara içme,
  • Obezite, aşırı kolesterol yüksekliği,
  • Diyabet,
  • Ailede Alzheimer ya da başka bunama (demans) olan kişilerin varlığı,
  • Kan basıncı-tansiyon,
  • Eğitim ve okuma davranışı,
  • Vitamin eksiklikleri,
  • Fiziksel hareketlilik ve gündelik yaşamdaki beceri/tutum ve bilgilerinde değişim olup olmadığı araştırılır.

Bu bilgileri alırken hekimin muayenesi ve muayenesine ekleyeceği çeşitli klinik tarama (ön araştırma) testlerinden sonra gerek duyulursa daha detaylı ve yaklaşık 60-90 dakika sürebilen nöropsikolojik testler yapılması önerilir.

Bellek polikliniği ile Alzheimer ve benzeri bunama (demans) tanısı almış bireylere ve akrabalarına veya bakıcılarına hastalığın her evresinde uygun tedavi ve danışmanlık hizmeti vermesi amaçlanmaktadır.

Bu poliklinik dünyadaki benzerlerini model alarak oluşturulan ve daha da olgunlaştırılması amaçlanan ülkemiz için ilk poliklinik olacaktır.