Karne Günü

  

    2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirmek üzereyiz. Tabi ki dönemi karne ile kapatıyoruz. Karne o kadar geniş bir yelpazeye sahip ki zayıflar, pekiyiler 95 not ortalamaları görmemiz mümkün. Peki karne günü tabusu?

    Cuma günü yani 18.01.2019 tarihinde ilk ve orta öğretim kurumları dönem sonu tatiline girecekler ve çocuklara sınav notlarının yazdığı bir kağıt parçası olan karneyi verecekler. Kimisi iyi kimisi kötü olacak bu karne de iyi not nedir? tüm okullarda notların 95 ortalama da olması sizce ülkemize katkı sağlar mı?

    Tüm çocuklar özeldir. Bu özelliği karne notları belirlemez. Okulun amacı çocuğun eğitim alması, bu eğitimi alırken de yeteneklerin sınıflandırılmasıdır. Sayısal alanda yetenekli çocuğun matematikçi, dil alanında yetenekli bir çocuğun ingilizce bölümünü seçmesi gibi.

    Eğitimdeki amaç çocukları hayata güzel şekilde hazırlamaktır. Çocuklarımızın karneleri bunun aynasıdır. Eğer ki çocuğumuz sözel derslerde başarılı ise sözel becerilerde de başarılı olacaktır. O halde bizim çocuğumuzdan kimya mühendisi olmasını istememiz sağlıklı olmayacaktır.

    Karneler bir sonuç olarak değerlendirmelidir. Sonucu değiştirmek istiyorsak sürece odaklanmamız gerekir. Her sene okullar Eylül'de açılır, Haziran'da kapanır. Eğer akademik başarımız düşükse bunun nedenlerini incelememiz gerekir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek ahmaklıktan başka bir şey değildir.

    Çocuklarımıza önce ders çalışmayı özendirecek etkinlikler düzenlemek gerekir. Haftalık programını tamamladığında hafta sonu basketbol oynamaya gidebiliriz gibi (özendirici etkinlikleri lütfen spor ve sanat etkinliklerinden seçin avm'de pizza yemeyi değil).

    Psikoterapi toplumun büyük bir çoğunluğuna iyi geldiği gibi çocuklara da iyi gelecektir. Nitekim psikoterapi alan ergenlerin deneme sınav başarıları (özellikle üniversitelere giriş sınavı) psikoterapi almamış dönemlerindekinden çok daha yüksek çıkmaktadır. Bu durumun neden çocukların motivasyonlarının artmasıdır. Bir ergen psikoloğu danışanının duygularını anlayacak ve ona kendisini iyi hissetirecektir. Duyguları anlaşılmış ve kendini iyi hisseden bir ergende motivasyonu artacak ve hedefi olan mimarlık fakültesini kazanmak için gerekli puanı alacaktır.

    Ergenlerde bireysel terapi yapılabilir ve çok iyi kazanımlar sağlar. Ergenlik dönemi çocuğun kendisini tanıdığı dönem olduğu için bu süreçte kendisini ifade edecek bir terapistin olması hem akademik hem de psikolojik fayda sağlayacaktır.

    Çocukların akademik başarılarını düşüren en önemli nedenlerden biri de ayrılık anksiyetesidir. Özellikle birinci sınıf çocuklarda gördüğümüz bu sorun kendisini anneden ayrılmasına engel olacak ve çocuklar annesiz okula gidemeyecelerdir. Ayrılık anksiyetesi çocukların okul ortamına olumsuz başlaması ve bunun ardından okul hakkında olumsuz bir algı geliştirmelerine neden olabilir. Çocukların algısındaki okul anneden ayıran ve olumsuz hissettiren bir yer olarak kalırsa çocuğun okul algısı uzun bir süre olumlu olmayabilir. Bu sürecin atlatılmasında mutlaka bir çocuk psikoloğundan destek alınmalıdır. Özellikle oyun terapisi bu konuda oldukça faydalı olacaktır.

    Çocuğumuzunda dikkat etmemiz gereken en önemli şeyler; disleksi (özgül öğrenme güçlüğü), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zeka yetersizliği gibi psikolojik olabilirken. Akran zorbalığı, öğretmen ilgisizliği, okul içi bir travma, aile içi sorunlar gibi ilişkisel de olabilir. Bu konularda çok dikkatli olunmalı ve destek alınmalıdır.

    Çocuk - ergen terapisinde en az çocuk kadar faydayı aile görür ve asıl amaç ailenin doğru tutumları kazanmasını sağlamaktır. Çocuklar korkutma, ceza, ödül ile kazanılmazlar. Çocukları kazanmak için sevgiye ihtiyaç vardır. Çocuklar sevgiyi hissederler. Çocukların tutumlarını değiştirmek için sevgi dili kullanırsanız çoğu zaman fayda göreceksiniz.