Duygu Durum Bozukluğu Tarihçesi

Duygu Durum Bozukluğu Tarihçesi

Duygulanım bozuklukları çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Eski din kitaplarında, Yunan ve Latin yapıtlarında ağır çökkünlük ve taşkınlık nöbetleri geçiren kişiler tanınabilmektedir. Mani ve melankoli deyimlerini ilk olarak Hipokrat kullanmıştır.

M.Ö 400 yılında Hipokrat depresyonu da tanımlamış ve iç salgılarla ilgili oluştuğunu savunmuştur.

Orta çağda ruhsal çökkünlüğü en iyi tanımlayanlardan biri İbni Sina olmuş ve ilginç olgu örnekleri vermiştir. 19. yüzyılda Fransız ve Alman ruh hekimleri mani ve melankolinin değişik türlerini, klinik belirtilerini yazmışlarsa da hepsini psikoz manyak depresif ( PMD ) adı altında toparlamayı, hastalığın belirtilerinin gidiş ve sonlanışının tanımlanmasını Kraepelin ( 1896 ) başarmıştır.

Asclepiades depresyonları kişinin şartlarını iyileştirmek yolu ile tedavisini önermiştir. M.S. 2. yüzyılda Areataeus mani ve melankoliyi tarif etmiştir, bu iki hastalığın birbiri ile bağımlı olduğunu ifade etmiştir.

Jean Pierre Falret bir kısım depresyonların başlangıçta neşeli bir devre sonunda ortaya çıktığına dikkat çekmiş ve bu duruma “ folie circulaire ” ( döngüsel ruh hastalığı ) adını vermiştir.

Griesinger bütün akıl hastalarında hastalanan yerin beyin olduğunu ileri sürmüş, depresyonun da bir beyin hastalığı olduğunu vurgulamıştır. Kraepelin’den önce Karl Kahlbaum siklotimi deyimini kullanmış ve hafif heyecansal bozukluklarla seyrettiğini bildirmiştir.

Freud, ortaya attığı psikoanalitik teorisi içinde manik-depresif psikoz, diğer psikozlar ve nevrozları ayırmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Winokur ve arkadaşları ise maninin depresyona göre daha ağır bir hastalık olduğunu bildirmişlerdir.

Baldessarini ( 2000 )’ye göre Bipolar bozukluk kavramının tarihsel gelişimi

M.S 150

 • Aretaeus
 • Melankoli - Mani

1854

 • Falret ve Baillarger
 • Folie double forme

1867

 • Griesinger
 • Tek mental hastalık

1882

 • Kahlbaum
 • Siklotimi

1899

 • Kraepelin
 • Manik depresif psikoz

1960 lar

 • Angst, Perris, Winokur
 • Bipolar-tekuçlu ayrımı

1976

 • Dunner ve ark.
 • Bipolar II

1976

 • Mendels
 • Sözde tekuçlu depresyon

1978

 • Pope ve Lipinski
 • Manik depresif psikozda
 • “şizofrenik belirtiler”

1983

 • Akiskal
 • Bipolar spektrum

1990

 • Goodwin ve Jamison
 • Manik-depresif hastalık