Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Merkezimizde tüm psikiyatrik hastalıkların ilaç tedavisi ve psikoterapisi yapılmaktadır. Hastalarımızın talepleri doğrultusunda özellikle önem verdiğimiz aşağıda belirtilen terapiler hem psikiyatristler hem de uzman psikologlar tarafından yapılmaktadır.

 • Bireysel Psikoterapi, Aile Terapisi ,Çift Terapisi Eğitimi,Cinsel Terapi,
 • Baş ağrısının EMDR ile tedavisi, Rahalatma Teknikleri, Zor Ergenlerle Başa Çıkma, Öfke kontrolü, Özgüven Arttırma,
 • Yas Terapisi, Depresyon Terapisi, Anksiyete Bozuklukları Terapisi,
 • Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları (Parmak emme,tırnak yeme,alt ıslatma,saldırganlık), Fobi Terapisi, Takıntı Bozuklukları Terapisi,
 • Olumlu Ebeveynlik Becerileri Eğitimi, Sınav Kaygısı ile Başetme ve Güvenli Davranış Becerileri, Psikodrama,
 • Travma Çözümleme Teknikleri, Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Yetişkin Psikopatalojisi,
 • Travma TSSB Terapisi, EMDR ve Travmatoloji Tedavisi, Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Terapisi, Eft ve Otohipnoz,
 • Performans Yönetimi-İşten Ayrılma Destek Eğitimi ,İletişim becerileri-Beden Dili-Empati-Sempati-Karar Verme Becerileri,
 • Motivasyon-Problem Çözme ve Etkili Karar Verme-Stres Yönetimi -Takım Çalışması.

MERKEZİMİZDE YAPILAN PSİKOLOJİK TESTLER

 • MMPI ve diğer Kişilik Testleri, WISC-R 6-16 Yaş Zeka Testi, Rorschach Testi,
 • Zeka testleri ve Yetenek Testleri (Cattel 2A-2B Zeka Testi, Porteus Labirentleri Testi, Alexander Pratik Yetenek Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi