Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

HAKKIMIZDA

2009 yılında çalışma hayatına başlayan Özel PEDAMED Psikiyatri Tıp Merkezi / Kurumsal Çözüm Birimi, bireylere ve kurumlara özgü çözümler üretmek, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak, kurumlara tüm İKA fonksiyonlarında danışmanlık hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda bilgi ve deneyimini daha çağdaş bir platformda sunmayı hedeflemiştir.

Bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz, kurumsal ihtiyaçlar belirlenerek ve bu ihtiyaçlara özel olarak verilmektedir. Eğitmen ve danışmanlarımızın her biri kendi alanında deneyimli, profesyonel kariyere ve derin bilgi birikimine sahip kişilerden oluşmaktadır.

Misyonumuz

Bilgi ve yaratıcılığa dayalı, çözüm odaklı, hızlı ve etkin sistemler geliştirmek; "Güvenilir", "Saygın" ve "Etik Değerlere Bağlı" profesyonel kadromuzun bilgi, birikim ve deneyimleri doğrultusunda müşterilerimizin taleplerini karşılamak; gelişim ve deneyimlerine öncü olmak; çözüm üreten, yaratıcı, yenilikçi bir kurum olmak amacıyla hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Müşterileri için değer yaratan, değişen ihtiyaçlarını yüzde yüz hizmet kalitesi ile sunan, bilgiye önem veren, yaratıcı bir şirket olarak kurumsal ve bireysel gelişim konusunda güvenilir, saygın, kaliteli ve çağdaş hizmet sunan bireysel ve kurumsal gelişim şirketleri arasında yer almaktır.

Temel Değerlerimiz

Sunduğu hizmetlerde "Kalite", "Dürüstlük", “Gizlilik”, "Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti" ve "İş Etiği" PEDAMED Psikiyatri Özel Tıp Merkezi / Kurumsal Çözüm Birimi’nin temel değerleridir.

KURUMSAL ÇÖZÜM HİZMETLERİMİZ

PEDAMED Psikiyatri Özel Tıp Merkezi / Kurumsal Çözüm Birimi, firmalara ihtiyaçları doğrultusunda; Oryantasyon – Reoryantasyon Eğitimi, Eğitim Planlama – Uygulama – Raporlama, Kurum İçi Araştırmaları ve Ölçümleme ve Test Geliştirme konularında alanlarında yetkin ve tecrübeli uzmanları ile kurumsal çözüm hizmetleri sunmaktadır.

1. Oryantasyon – Reoryantasyon Eğitimi

Hazırlanacak oryantasyon eğitimleri ile göreve yeni başlayan personelin kuruma; reoryantasyon eğitimleri ile kurum içinde pozisyon değişikliği meydana gelen personelin yeni görevine en kısa sürede uyumunu ve hizmetlerin kurumun hedeflerine uygun kalitede sürdürülmesini sağlamaktır.

 • Oryantasyon - Reoryantasyon Eğitimi programlarının kapsamı ve amaçların belirlenmesi
 • Eğitim programının tasarlanması
 • Zaman çizelgeleri ve değerlendirme ölçütlerinin hazırlanması
 • Oryantasyon - Reoryantasyon Eğitimi programlarının uygulanması
 • Eğitim değerlendirme sisteminin Uygulanması

2. Eğitim Projeleri

Kurumsal eğitim, kurumunuza ve ihtiyaçlarınıza özel olarak hazırlanmış olan eğitim içeriğine göre sadece kurum çalışanlarınızın katıldığı bir eğitim modelidir. Kurum, kendi işletmesinde olan sistemleri, mevcut personelinin eğitim seviyelerini ve eksiklerini göz önüne alarak kendisine direkt fayda sağlayacak olan konuları seçer ve bu konulara göre modüler eğitim programları hazırlanır. Bu kapsamda kişisel gelişim ve çalışan destek programları başlıklarında eğitim programları hazırlanmaktadır.

 • Etkin ve verimli eğitim analizlerinin yapılması
 • Kuruma özgü eğitimlerin tasarlanması
 • Eğitim takviminin hazırlanması
 • Alanında deneyimli uzmanları ile interaktif ve yenilikçi eğitim yöntemlerini kullanarak iş odaklı ve kuruma kar sağlayan eğitimlerin sunulması
 • Eğitim değerlendirme sistemlerinin uygulanması

Sunulan başlıca eğitim programları arasında; Stres Yönetimi, Etkili İletişim Becerileri, Öfke Kontrolü Ve Duygu Farkındalığı, Zaman Yönetimi Ve Planlama Becerileri, Tükenmişlik Sendromu, Çatışma Yönetimi, Takım Çalışması, Motivasyon Yönetimi Ve İçsel Motivasyon, Etkili Sunum Becerileri, Karar Verme Stratejileri Ve Güvenli Davranış Değişikliği, Yaratıcı Düşünce Ve Problem Çözme Becerileri, Kaygı Sorunları, Performans Geliştirme, İş Yerinde Mobbing İle Başa Çıkma, Anne – Baba Eğitimleri, İnternet Bağımlılığı vb. konular yer almaktadır.

3. Kurum İçi Araştırmaları

Kurum çalışanlarının ve müşterilerin çeşitli alanlardaki algı, görüş ve düşüncelerinin nitel ve nicel araştırma teknikleri kullanılarak ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması hedeflenir. Bu kapsamda;

 • Çalışan Memnuniyeti
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Örgütsel Aidiyet
 • Stres
 • Tükenmişlik

Gibi konular başta olmak üzere kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak farklı konular ile ilgili tarama çalışmaları yapılabilmektedir.

4. Kuruma Özgü Test / Envanter / Ölçek Geliştirme