Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

MMPI testi geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış, standardizasyonu olan bir testtir. Bugün Amerika ve Avrupa’da en çok kullanılan testtir. 566 sorudan oluşan bu testte ki soru grupları 10 alt testten oluşmaktadır. Bu gruplar psikiyatrik tanı sınıflarına göre ayrılmıştır.

Testteki sorular, normal bireylerle bazı psikiyatrik tanı grubuna giren hastaları sınıflandırmaya yönelik alt testlere bölünmüştür.

Bu alt testler:

  • Hipokondriazis
  • Depresyon
  • Histeri
  • Psikopatik Sapma
  • Erkeklik – Dişilik
  • Paranoya
  • Takıntılı Kişilik
  • Şizofreni
  • Hipomani
  • Sosyal İçe Dönüklük

Klinik Psikolog

Mustafa Kemal ANUL