Psikoterapi nedir?

Psikoterapi  nedir?

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünün ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.

Psikoterapi seansları sırasında birey, rahatlama, keyif alma, heyecanlanma, şaşırma, öfkelenme vb. gibi duygulanmalar yaşar. Bununla birlikte her seans rahatlama amacı taşımaz, daha çok öğrenme ve gelişme sürecidir.

Çok genel bir başlık altında söylemek gerekirse, duygusal çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini arttıran, kişiler arası ilişkileri daha olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi denebilir.

Psikoterapide çözüm bireyin kendisindedir, danışmanla birlikte birey kendisinde saklı ve çözüm için gerekli olan bilgiye ulaşır. Sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler değil, hayatın herhangi bir alanında tıkanıklık yaşadığını hisseden ve yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine girebilir.

Psikoterapi, terapistin danışan adına neyin doğru olduğuna karar vermesi veya nasıl değişeceğini söylemesi değildir. Psikoterapist kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kullanarak danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışanına ışık tutma sürecidir.