Bahar BEDİ

Eğitim:

MASTER: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji 2014-16

" Examination of Body Images of Adult Males that Engage into Amateur Bodybuilding Exercise " tezi ile klinik psikolojide bilim uzmanı ünvanını almıştır.

LİSANS: T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü (Tam  burslu) 2009

ÇALIŞMA ALANLARI ÇOCUK ERGEN VE GENÇ YETİŞKİNLERDE; Anksiyete bozuklukları, Obsesif kompulsif bozukluk, Depresyon, Panik atak, Bipolar bozukluk, Borderline kişilik bozukluğu, Antisosyal kişilik bozukluğu, Yeme ve Beden imajı bozuklukları, Dissosiyatif Bozukluk, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Okul sorunları ve gençlik dönemine ait problemler, cinsiyet ve cinsellik ile ilişkili ruhsal sorunlar.

Alınan Eğitimler / Sertifikalar

2016 MOXO DEHP TESTİ (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Sürekli Performans Testi eğitimi 

2013OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ Yard. Doç. Elif Akdağ Göçek

2013 ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ÇOCUKLARLA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ Prof.Dr. Emine Gül KAPÇI.

2013 PSİKOLOJİNİN TIBBİ UYGULAMALARI SERTİFİKASI (78) SAĞLIK BAKANLIĞI.

2011 GİSD B GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ B FORMU PSİKOFİZYOLOJİ VE NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ Yard.doç. Emel ERDOĞAN BAKAR.

2011 ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BATARYASI/ PSİKOFİZYOLOJİ VE NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ Prof.Dr. GÜLSEN ERDEN.

2010 SCID I II (Structured Clinical İnterview for DSM Disorders) EĞİTİMİ Yard.Doç.Dr. Hakan TÜRKÇAPAR.

2010 NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TESTLERİ I ( stroop testi, sayı dizisi testi, işaretleme testi) Prof.Dr.Sirel KARAKAŞ /PSİKOFİZYOLOJİ VE NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ.

2010 KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİ KURAM VE UYGULAMA EĞİTİMi Yard.Doç.Dr. Hakan TÜRKÇAPAR.

2009 DİKKAT VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUKLARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ – Uzm.Dr.BÜLENT MADİ.

2009 WISC R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ.

2009 PSİKOPEDAGOJİK AÇIDAN BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK ÇOCUK ÇİZİMLERİ VE YORUMLANMASI EĞİTİMİ Yard.Doç.Dr. Armağan YILDIZ.

2009 ÇOCUK OBJEKTİF DEĞERLENDİRME KURSU Psk. Dr. Selen AYAS BÜTÜN

Ankara Gelişim Tarama envanteri , Goodenough Bir Adam Çiz Testi , Peabody Resim Kelime Testi, Draw a person Analitik açılımlı, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Testi, Aleksander Kohs Küpleri Zeka Testi, Frostig görsel algı testi, , Bender gestalt görsel motor algı testi, denver II gelişim testi.

2008 MMPI(Minnesota multiphasic personality invantory) EĞİTİMİ Prof. Ertan TEZCAN Yard. Doç. Nilgün ÖNGİDER.

2008 T.A.T(Thematic apperception test) EĞİTİMİ/ Uzm.Psikolog MUTLU HACIOSMAN ESENTÜRK.

2007/ 2008 UYGULAMALI PSİKODRAMAYA GİRİŞ I II Uzm. Psk.ve Psikodramatist Anıl ADANALI

2007 İÇBAHÇE GÜNDÜZ HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ GRUP PSİKOTERAPİLERİ KATILIM BELGESİ Dr. Ayla YAZICI – BAKIRKÖY.

Alan tecrübeleri

17.05.2011 01.04.2014 ÖZEL DENGE TIP MERKEZİ İZMİT 

Yaygın çalışma alanları; ADHD, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Anksiyete Bozuklukları, Depresyon, Dissosiyatif Bozukluklar, Antisosyal Kişilik bozuklukları, Borderline Kişilik bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Bipolar Bozukluk, Mental ve Gelişimsel bozukluklar, Dürtü kontrol bozuklukları, okul sorunları, davranım bozukluğu gibi çocukluk ve ergenlik dönemindeki yaygın problemler.

01.11.2009 01.05.2011 ÖZEL TANI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ /ŞİŞLİ İSTANBUL AİLE DANIŞMANI – ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOGU 

Aile danışmanlığı, bireysel eğitim, klinik ölçme ve değerlendirme

 Farklı gelişen bireyler ve ailelerindeki klinik tablolar; down sendromu, otizm, ADHD, öğrenme bozuklukları, asperger sendromu, zihinsel mental bozukluklar gibi problemler yaşayan bireylerin eğitimi ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri

10.03.2009 01.11.2009 İÇGÖZLEM PSİKİYATRİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ FINDIKZADE FATİH/ PSİKOLOG 

Klinik ölçme ve değerlendirme, araştırma

Uzman psikolog süpervizörlüğünde öğrenilen testleri uygulama ve raporlama, ilk görüşmeleri yapma, yabancı dil çevirilerine katkıda bulunma, araştırma.

Stajlar ve gönüllü çalışmalar

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ K2 SERVİSİ Dr. FATİH K. YAVUZ (Yüksek lisans zorunlu stajı).

24.10.2008 10.01.2009 İBB. KADIN VE AİLE SAĞLIĞI KOORDİNASYON MERKEZİ FATİH/İSTANBUL/VOLONTER PSİKOLOG.

30.11.2007 15.02.2008 ÖZEL BİRLİK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ŞİŞLİ /VOLONTER PSİKOLOG.

18.08.2007 27.07.2007 BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ 7.PSİKOZ BİRİMİ Yard.Doç. Dr. CEM İLNEM (Lisans stajı)

Yapılan araştırmalar/bilimsel çalışmalar

2009 65 Yaş ve üstü yaşlılarda algılanan çok boyutlu sosyal destek düzeyi ile sürekli anksiyete arasındaki ilişkinin incelenmesi (Lisans projesi). (Relation between percieved Multidimensionel social support and trait anxiety in elderly people).

2008 MALTEPE ÜNİVESİTESİ Klinikte adli vakalar ve değerlendirme –ARŞİV ÇALIŞMASI/RORSCHACH TESTİ Yard. Doç.Dr. Bayhan ÜGE /VOLONTER PSİKOLOG

2008 ÖZEL ACIBADEM HUZUREVİ Sosyal duyarlılık projesi.

Sosyal medya

KOCAELİ TV; ÇOCUKLARDA DİKKAT VE AKTİVİTE BOZUKLUKLARI Psk. Bahar BEDİ, 2012.

KOCAELİ TV; PANİK BOZUKLUK Uzm. Dr. Fahri Karson, Uzm. Psikolog Gökçe Uçankuş, Psk. Bahar Bedi, 2012.

TV 41; ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU Psk. Bahar BEDİ, 2012.

Yayınlar; Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları el kitabı; Özel Denge Tıp Merkezi, 2011.

DİĞER;

TERAPİ DİLLERİ: TÜRKÇE, İNGİLİZCE, RUSÇA

Üyelikler: Türk Psikologlar Derneği

Programlar: SPSS, MED DATA.