Duygu ÇİLOĞLU

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini derece ile bitirmiştir. Süpervizyonunu İstanbul Nöropsikiyatri hastanesinde yapmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Aile Danışmanlığı, Aile ve Çift Terapisi eğitimini bitirmiştir. Süpervizyonunu Ankara’da tamamlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Fakültesini bitirmiştir. Stajını Çukurova Tıp Faküldesin de yapmıştır. İntörnlüğünü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Burdur Devlet Hastanesinde yapmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde Psikiyatri kliniğinde çalışmıştır. Antalya Medical Park hastanesi organ nakli kliniğinde çalışmıştır. Girne Amerikan Üniversitesi ile sanat terapisi (beden ve hareket terapisi) çalışması yapmıştır. Gençlik ve Spor il müdürlüğüne bağlı olarak 2005’den itibaren profesyonel olarak eğitmenlik ve antrenörlük yapmaktadır..

2010’da Ankara Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine atanmıştır. Klinik Psikoloji eğitimi dolayısıyla 2013’de İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine tayin olmuştur. İstanbul da birey, aile ve çift terapisi alanında birçok merkezde psikoterapi yapmıştır.

Avrupa birliği projelerinde gönüllü olarak anne, baba ve çocuk eğitimlerine destek vermiştir. Dünya Diyabet Enstitüsünde Diyabet Yönetimi eğitimini almıştır. Prof. Dr. Mehmet Akif Büyükbeşe ile birlikte dünyadiyabet kliniğinde diyabet hastaları ve yakınlarına psikolojik ve organik tedavisine ilişkin seminerler vermiştir.

Milli eğitim bakanlığı ve T.C Kalkınma bakanlığı destekli olarak Uzman Psikolog ve Psikolojik danışmanlara ‘Psikoterapi Teknikleri ile Duygu yönetimi’ eğitimleri vermiştir.

Akademik Çalışmalar; Ayna nöronları, Nörobilim, duygusal ve bilişsel empati ile sanat terapisi / dans ve hareket terapisi konulu tezleri bulunmaktadır. Türkiye de ilk defa 2006-2011 yılları arasında sanat psikoterapilerinden olan beden ve hareket terapisi araştırmasını gerçekleştirmiştir. Araştırma sonrasında Girne Amerikan Üniversitesine davet edilmiştir. Bu alan da ikinci çalışmayı İnsan beynindeki Ayna nöronları ile duygusal ve bilişsel empati ilişkisini inceleyerek yapmıştır. Bu konuda hazırlamakta olduğu kitap çalışması bulunmaktadır.

Bireysel Psikoterapi, Aile ve Çift terapisi ile Grup Psikoterapisi uygulamaktadır.

Seanslarında; Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Nefes Terapisi, Mindfulness / Bilinçli Farkındalık Terapisi uygulamaktadır.

Çalışılan Alanlar;

Sosyal fobi, Panik Atak, Panik Bozuluğu ( Kaygı bozuklukları ), Aile danışmanlığı, ilişki uyumu, Evlilik ve Çift Terapisi, Kişilik Bozuklukları, Depresyon, Anksiyete, Duygudurum Bozuklukları, Öfke ve Stres Yönetimi, Nefes Terapisi, Sanat Psikoterapisi ( beden ve hareket terapisi), Mindfulness / Farkındalık Terapisi Ergenlik dönemi sorunları, Sınav kaygısı, okul ve başarı problemleri, Karar verme güçlükleri, moxo DEHP (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Sürekli Performans testi), Nöropsikolojik testler, Bağımlılık, Kayıplar, Yaslar, Travma Sonrası Stres bozukluğu, Takıntılar (Obsesif Kompulsif Bozukluk), Yeme Bozuklukları, psikolojik yöntemlerle diyabet hastalığının yönetimi ve kilo verme, Psikosomatik rahatsızlıklar, Yaşam ve Kariyer yönetimi, Spor Psikolojisi.

Hedefim, her bireyi kendine özgü olarak ele alıp, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden tam bir bütün halinde anlayarak yardımcı olmaktır.

Psikoterapist, Uzman Klinik Psikolog Duygu Çiloğlu