Uz. Dr. Akif TAŞDEMİR

Doğum Tarihi : 04.02.1984
Doğum Yeri: Elazığ
Medeni Hali : Evli
Eğitim Durumu : Ankara Ünversitesi Tıp Fakültesi.
Askerlikle İle İlişiği : Tamamlandı.
Yabancı Diller : İngilizce (Orta)
Branşı : Erişkin Psikiyatri
1984 yılında Elazığ’da doğdum. İlkokulu Elazığ Evrenpaşa İlkokulu’nda, ortaokul ve
liseyi Elazığ Anadolu Lisesi’nde tamamladım. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde üniversite eğitimime başladım. Tıp eğitimimi tamamladığım 2009 yılında üç ay
süre ile Bingöl Solhan Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak çalıştım. Aynı yıl Tıpta
Uzmanlık Sınavında başarılı olup Bakırköy Ruh ve Sinir Hatalıkları Hastanesi’nde psikiyatri
ihtisasıma başladım. 2014 yılında psikiyatri ihtisasını bitirdim ve Samsun Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’nde çalışmaya başladım. İhtisasım süresince Bilişsel Davranışçı Terapi
ve Alkol-Madde Bağımlılığı ve Tedavi Yaklaşımları konusunda eğitim aldım. Ülkemizde
Uluslararası Psikofarmakoloji ve Ulusal Psikiyatri kongrelerinde poster sunumlarım ve sözel
tebliğlerim oldu. American Psychiatry Association (APA) ve European Congress of
Neuropsychiopharmacology (ECNP) gibi en prestijli psikiyatri kongrelerinde poster
sunumlarım oldu. Dokuzu uluslararası ve dördü ulusal dergilerde olmak üzere 13 makalem
yayınlandı.