Arzu YAZAR

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Psikolog Arzu YAZAR , Yüksek Lisans eğitimini, Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yapmaktadır. Tez çalışmasının konusu; Erken Erinlikte Ruhsal Süreçlerin İncelenmesi’dir.

Psikolog Arzu YAZAR, Ege Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon alanında bedensel ve zihinsel engelli çocuklar ile çalışarak, onlara hem bireysel eğitim hem de psikolojik destek vermiştir. Daha sonraları ailelere, çocuklarıyla ilgili tanı ve gelişim basamakları ile ilgili bilgilendirme seminerleri vermeye başlamıştır. 2008 yılında hem bir özel eğitim merkezinde hem de bir danışmanlık merkezinde part-time çalışmaya devam etmiştir. 2009 yılında ise bir anaokulunda müdürlük yapmıştır. 2009 -2013 yıllarında ise Yedikule Psikiyatri Merkezinde, çocuk ve ergenler ile psikoterapi çalışmalarını sürdürmüştür. 2013 yılında Psikoloji Elika Danışmanlık Merkezi’ni kurmuş ve çalışmalarına devam etmiştir. 2017 Ocak ayında ise “Çocuk Terapisi Danışmanlık Merkezi“ni kurmuştur ve çalışmalarına halen devam etmektedir.

2006 yılından beri çeşitli eğitimler alan Arzu YAZAR, çocuklara yönelik uygulanan Rorschach, CAT, TAT, WISC-4, WISC-R Zekâ Testi, Moxo Dikkat Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Denver Gelişim Tarama Testi, Peabody Resim-Kelime Testi vb. testleri uygulayabilmektedir.

İş Deneyimleri

 • 2017- …. Çocuk Terapisi Danışmanlık Merkezi (Kurucu) ( Çocuk ve Ergenler ile çalışmalarına devam etmektedir)
 • 2013- 2016 Psikoloji Elika Danışmanlık merkezi (Kurucu) Çocuk ve Ergenler ile terapi çalışmaları yapmıştır.
 • 2013 (6 ay) Psikoloji Avrupa Danışmanlık Merkezi’nde Çocuk ve Ergen terapisti olarak çalışmıştır.
 • 2009- 2013 Yedikule Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk – Ergen terapisti olarak çalışmıştır.
 • 2009 – 2010 Özel Dosteli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde haftada bir gün psikolog olarak çalışmıştır.
 • 2008 – 2009 Özel Çocuk Dünyası Anaokulu‘nda müdür olarak çalışmıştır.
 • 2007- 2008 Özel Dengeli Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde psikolog olarak çalışmış ve aile bilgilendirme seminerleri düzenlemiştir.
 • 2006 – 2007 Özel Alkom Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde psikolog olarak çalışmıştır.

Eğitimler

 • 2017- Moxo Dikkat Testi
 • 2016 – WISC- 4 Çocuklar için Zeka Testi
 • 2015- SOBECE – Çocuklar için Sosyal Beceri Eğitimi
 • 2012 – 2013 Rorschach, CAT ve TAT Testi – Projektif Testler Derneği- Neslihan ZABCI
 • 2011 Aile ve Çift Terapisi Eğitimi – Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
 • 2011 Rorschach Testi ( Bütünleyici Sistem) – A. Kadir ÖZER
 • 2010 Oyun Terapisi Eğitimi – Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
 • 2009 BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi/ 2. modül) – Türk Psikologlar Derneği TPD)
 • 2007 Denver II Testi Kursu – TPD
 • 2007 BDT (Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi) -TPD
 • 2007 Çocuk Değerlendirme Kursu -TPD
 • 2007 Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi – TPD