Ahmet Gedik

Uzman Psikolog Ahmet Gedik, 2008-2012 yılları arası İstanbul Bilim Üniversitesi’nde psikoloji lisans (Tez çalışması: Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Yatan Hastaların Tedavi Motivasyonu ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.) eğitimini tamamlaması ardından 2012-2014 yılları arası aynı üniversitede Uygulamalı Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını (Tez çalışması: Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlarının Araştırılması.) tamamlamıştır ve 2016 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi’nde Doktorasını yapmaktadır.

Lisans eğitimi süresince özel psikiyatri merkezleri, kolejler, hastaneler gibi toplumsal mekânlarda farklı zamanlarda staj görevlerinde bulunmuştur.

Ahmet Gedik’in iş deneyimleri arasında; NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde 2. Kat bağımlılık birimi kat sorumlu psikoloğu görevi; Kubaba Danışmanlık Merkezi’nde bireysel görüşmeler, grup terapileri, sinema terapi çalışmaları, gerekli psikolojik testlerin uygulanması görevleri; T.C. Adalet Bakanlığı bünyesinde Kırşehir E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde psikolog olarak suç türlerine göre bireysel ve grup terapileri, öfke kontrol programı -salıverme sonrası- motivasyonel iletişim becerileri uygulanması, bağımlılar üzerinde uygulamalı çalışmalar, aile görüşmelerinde bulunmuştur.

Ahmet Gedik, Ar-Ge çalışmalarına olan ilgisi bağlamında denetimli serbestlik mahkûmları ile kapalı ve açık cezaevi mahkûmları ile ilgili bağımlılık ve suç türleri eksenli başlatmış olduğu bir Avrupa Birliği projesi olan ‘Nedamet Projesi’ adlı bir çalışma yürütmüştür.

Ahmet Gedik’in dönem dönem katkıda bulunduğu ulusal gazeteler ve dergi yazıları arasında Haber Bağımlısı Mıyız? / İbrahim Altay (Köşe yazısı - 26.09.2016) - SABAH Gazetesi ve Fasit Bir Girdap: Sanal Bağımlılık / (Dosya Makale - 04.02.2016) - Lacivert Dergi bulunuyor.

Mesleğine duyduğu sevgi ile her geçen gün alanda ilgi, beceri ve katkılarına bir yenisini ekleyen Uzman Psikolog Ahmet Gedik’in bireysel bilişsel davranışçı terapi, Kendilik psikolojisi (self psychology) terapisi, psikodrama, Viyana test sistemi uygulama-Rehacom test sistemi, EMDR’a giriş(workshop), nöropsikolojik değerlendirme ve uygulama, temel nöropsikoloji, minesota çok yönlü kişilik envanteri(MMPI), Rorschach eğitimi, öfke kontrol programı, sigara-alkol bağımlılığı, IQ testleri uygulama, gelişimsel değerlendirme testleri, kognitif fonksiyon testleri konularında katıldığı çok sayıda eğitim bulunuyor.

Ahmet Gedik’in katıldığı bilimsel toplantı, kongre ve sertifika programları arasında: 15. Ulusal Psikoloji Kongresi (Ankara Üniversitesi), The 33rd Annual International Conference On The Self –Self Psychology Across the World in Theory and Pratice ( Antalya-Turkey), 1. Ulusal Alzheimer Kongresi (İstanbul-Türkiye), Madde Bağımlılığı, Aile İçi Şiddet, Cinsel Yaşma ve Sorunları, Evlilik Bağları Semineri (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Eğitim Psikolojisi Sempozyumu IV (İstanbul Kültür Üniversitesi), 16. Ulusal Psikoloji Kongresi (Girne Amerikan Üniversitesi-KKTC), 16. Ulusal Psikoloji Kongresi - Sözlü Bildirim ( Alkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Yatan Hastaların Tedavi Motivasyonu Ve Yaşam Kalitesinin İlişkisinin Değerlendirilmesi), Hezeyanların Nörobiyolojisi (Doç. Dr. Emin Ceylan) (seminer), Nöro Hukuk Vaka Takdimi (Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ)- (seminer), ‘Clinical EEG and Noroscience (Prof. Dr. Tamer Demiralp)- (seminer), 5. Nöropsikiyatri Günleri (Türk Nöropsikiyatri Derneği), 9. International Cognitive Neuroscience Meeting (İstanbul Medipol Üniversitesi), International Counseling and Education Conference (İstanbul Technical Universtiy), İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri ‘İkici adım’ TEDAVİ (İstanbul Üniversitesi), Psikeart ‘Sinema ve Psikiyatri’ (Kadir Has Üniversitesi), X. International Cognitive Neuroscience Meeting (İstanbul Bilgi Üniversitesi) yer alıyor.

Ahmet Gedik’in ilgi ve çalışma alanları arasında kaygı bozukluları (panik bozukluk, sosyal fobi, yaygın anksiyete, obsesyonlar, konversiyon, somatizasyon), madde bağımlılığı, duygudurum bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk), kişilik bozuklukları (Sınır kişilik bozukluğu, Pasif-Agresif kişilik bozukluğı, Narsistik kişilik bozukluğu, Çekingen kişilik bozukluğu, Antisosyal kişilik bozukluğu, Obsesif-Kompülsif kişilik bozukluğu), Suç ve suça sürüklenen ergen/aileleri sorunları, Aile içi iletişim sorunları, Evlilik sorunları, travmalar, cinsel sorunlar ve bağlanma bozukluklarıdır.

Genel olarak sanat ve öncelikle sinema-psikoloji/psikiyatri ilişkisine özel ilgisi bulunan Uzman Psikolog Ahmet Gedik’in sanat formları ve sinema üzerine yayına hazırlanan ve yakın zamanda yayınlanacak olan İngilizceden çeviri akademik kitap çalışmaları da bulunuyor.