Dr. Esra Görgün

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Eğitim

Tıp Doktoru

1994 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesi

Psikiyatri Uzmanı

1998-2004 Ondokuzmayıs Universitesi Tıp Fakültesi

Deneyim

2004-2005 Özel Samsun Tıp Merkezi

2005-2006 Özel Samsun Büyük Anadolu Hastanesi

2006-2017 Samsun Ruh Ve Sinir  Hastalıkları Hastanesi

2017-2018 İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi

Uzmanı  Olduğu Vakalar

Bipolar Duygu Durum Bozuklukları – Depresif Bozukluklar—Anksiyete Bozuklukları—Obsesif Kompülsif Bozukluklar–Panik Bozuklukları –Kişilik Bozuklukları—Özgül Fobiler  ….

Tıbbı İlgi Alanları

Bilimsel Ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

Türk Psikiyatri Derneği

Bilimsel Yayınlar

Katıldığı Eğitim , Kurslar, Konferanslar Ve Kongreler

Aile Terapi – Gestalt Terapi—Şema Terapi—Hipno Bdt--- Leap Şizofrenize Tedavi Teknikleri