Uzm.Psikolog Ayşe Selin Özmen

Uzm.Psikolog Ayşe Selin Özmen İstek Vakfı Bilge Kağan Anadolu Lisesi’ndeki lise eğitimi sonrasında, 2014 yılında Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans bitirme projesini Doç.Dr. Tülay Turgut süpervizörlüğünde‘’Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Anne-Baba Tutumları ve İçedönüklük-Dışadönüklük Kişilik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi’’ konulu çalışmasıyla tamamlamışır.

2016 yılında Haliç Üniversitesi Uygulamalı(Klinik) Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Yrd. Doç.Dr. Banu Sayıner süpervizörlüğünde‘’Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Çocukların Annelerinde Tükenmişlik ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi’’ tezi ile tamamlamıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi sırasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinde , Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Psikiyatri Polikliniğinde ve Pedamed Psikiyatri Tıp Merkezinde stajını tamamlamıştır. Stajlarından ve aldığı eğitimlerden sonra çocuk, ergen ve yetişkinler ile bireysel problemler üzerine çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve okullarda Uzm.Psikolog olarak çalışmıştır.

Psikoterapiye yönelik çalışmalarını, mezuniyetinden sonra süpervizyon destekli terapi yapmaya başlayarak klinik alanda çalışmayı sürdürmüştür. Ailelere ve çalışanlara yönelik bilgilendirici eğitim ve seminer çalışmaları yapmıştır.Instagramda “oyun_terapisi'' hesabında ailelere bilgilerini aktarmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik paylaşımlar yapmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda çocuklar için uygulanan zeka testleri ve çeşitli gelişim testlerininde uygulayıcısı olup davranış problemleri eksenli çalışmalarını sürdürmektedir.Psikoterapi alanıyla ilgili farklı eğitim ve kongrelere katılmaya, mesleki beceri ve deneyimini arttırmaya devam etmektedir.

Ayşe Selin Özmen’in katıldığı bilimsel toplantı, kongre ve sertifika programları arasında:

Sosyodrama Atölyesi- İstanbul Kültür Üniversitesi

Kültürler Arası Çalışmalar ötekinin sözü ve Adler Psikolojisi çerçevesinde çocuk ergen eğitimini yeniden düşünmek- İstanbul Kültür Üniversitesi

2nd international congress of attention defict and hyperactivity disorder, İstanbul Kültür Üniversitesi

Duygu Odaklı Terapi Söyleşisi- Uz. Dr. Tahir Özakkaş

Gestalt Bakış Açısından Yakın Duygusal İlişkiler Söyleşisi- Doç.Dr. Hanna Nita Scherler

Zor Kişilikler .Nasıl Yönetilir Söyleşisi-Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Terapi Odasında Bilinçdışının Dili Söyleşisi- Klinik. Psk. Ayşe Coşkun Yılmaz    

Fobi ve Anksiyete Bozukluğu'nun Dinamiği Söyleşisi- Uz. Dr. Özgür Maden

Staj ve İş Deneyimleri

  • Pedamed Çocuk Genç ve Aile Akademisi-Uzman Psikolog
  • Yetenekli Eller Anaokulu -Uzman Psikolog
  • Anı Psikolojik Danışmanlık Merkezi-Uzman Psikolog
  • Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi-Stajer Psikolog
  • Şişli Etfal Psikiyatri Polikliniği-Stajer Psikolog

Aldığı Eğitimler:

Aile ve Çift Danışmanlığı : Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Prof. Dr. Halil Ekşi (300 saati teorik, 120 saati uygulama ve 30 saati süpervizyon toplam 450 saat)

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi-Reyhana Seedat- (Association for Play Therapy-APT (30 saatlik eğitim +Süpervizyon)

-Şema Terapi-Alp Karaosmanoğlu(Advanced Level Schema Therapist/Trainer)

Kısa Süreli Dinamik Terapi- Dr.İbrahim Sarı

Oyun Terapisi (Theraplay) -Dr. Selen Ayas

 

Bilişsel Davranışçı Terapi-Prof. Dr. Perin Yolaç (72saat) Depresyon Tedavisi , Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi, Sosyal Kaygı Bozukluğu Tedavisi ,Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi, Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımıyla Panik Bozukluk Tedavisi.

Klinik Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Beceri Eğitim-Prof. Dr. Perin Yolaç

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi-Uzm.Dr. Psikiyatrist Ferzan Gıynaş

Çocuklar ile Bilişsel Davranışçı Terapi- Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek

Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları

Aile ve Çift Danışmanlığı

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Şema Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Çocuklar ile Bilişsel Davranışçı Terapi

Uyguladığı Psikolojik Testler:

WISC-R :Çocuklar için Zeka Ölçeği

Moxo-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

Denver II Gelişim Envanteri

MMPI : Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Klinik Çalışma Alanları

Çocukluk Çağı ve Ergenlik Dönemi sorunları(tırnak yeme,parmak emme,kardeş kıskançlığı,saç-kirpik yolma,sınav kaygısı,gece korkuları,öfke nöbetleri,alt ıslatma,okul korkusu,karşıt olma karşıt gelme bozukluğu,davranım bozuklukları) Panik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk,Depresyon, Kaygı Bozuklukları,Dil ve Konuşma sorunları, Özgüven ve Sosyalleşme sorunları,Zihinsel gelişimsel, Ruhsal değerlendirme, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Okula Uyum sorunları, Aile İçi İletişim sorunları, Öfke Kontrolü, Fobiler, Stresle Baş Edebilme Yöntemleri olarak sıralanabilir.