Erkin ÜNALAN

Uzman Psikolog Erkin Ünalan, Pertevniyal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, bir dönemi Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde olmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü onur derecesiyle bitirdi. Öğrenciliği sırasında ABD ve Belçika’da çeşitli işlerde çalıştı. Daha sonra Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programından derece ile mezun oldu.

Uzman Psikolog Erkin Ünalan, 2011 yılından bu yana başta Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Balıklı Rum Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi gibi kurumlar olmak üzere profesyonel düzeyde hizmet vermekte ve Haziran 2014’ten bu yana Pedamed Psikiyatri Tıp Merkezi’nde görev almaktadır. CETAD, Evlilik Terapileri Enstitüsü, Türk Psikologlar Derneği, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği ile Avrupa Gençlik Merkezi, kendisinin eğitim aldığı kurumların bir kısmını oluşturmaktadır. Hollanda'da Madde Bağımlılığı Terapisi üzerine eğitimler almıştır.

Ünalan, psikoterapi uygulamalarında EMDR ve Bilişsel Davranışçı Terapi ekollerini uygulamaktadır. Terapi uygulamalarının yanı sıra ergen ve yetişkinlere yönelik Rorschach ve MMPI testlerini uygulama sertifikalarına da sahiptir. Ünalan, ayrıca kitapçılardaki raflarda “Daima Seninle” ismiyle yer bulan bir Amerikan romanının çevirmenidir.

Yazdığı-yönettiği ve çeşitli festivallerde yer bulan bir kısa filmi vardır. Çeşitli festival ve etkinliklerde oynanmış oyun ve senaryoları bulunmaktadır. İngilizce, Portekizce ve Boşnakça bilmektedir. Fırsat buldukça seyahat etmekte ve yeni diller öğrenmeye çalışmaktadır.

Erkin Ünalan’ın üzerinde çalıştığı konulardan bazıları; madde bağımlılığı, yeme bozuklukları, kaygı bozukluları (panik bozukluk, sosyal fobi, yaygın anksiyete, obsesyonlar, konversiyon, somatizasyon), duygudurum bozuklukları (Depresyon, Distimi, Bipolar Bozukluk), kişilik bozuklukları (Borderline kişilik, Bağımlı kişilik, Pasif-Agresif kişilik, Narsistik kişilik, Çekingen kişilik, Antisosyal kişilik, Obsesif-Kompülsif kişilik), travmalar, vajinismus, cinsel sorunlar ve bağlanma bozukluklarıdır.